Den indre videnskab

Den indre videnskab omhandler menneskets inderste natur. Det er altså det sted, hvor man er i ro, og oplever en kontakt til sine inderste instinkter. Her øges bevidstheden om vores væsen og vores ubetingede væren.

Mange mennesker er i dag udfordrede ved en følelse af rodløshed, identitetsforvirring og manglende selvværd. Vi lever alle i en overstimuleret hverdag, hvor vi bliver overøst af stimuli, der omhandler den ydre verden.

Igen og igen oplever vi situationer, hvor vi skal træffe mange forskellige beslutninger og personlige valg, der alle refererer tilbage til det indre væsen, et væsen vi ofte forlader og negligerer, når livet kører derudaf med hæsblæsende fart. Af den årsag kan umiddelbare simple spørgsmål virke svære at forholde sig til:

  • Hvad har du selv lyst til?
  • Hvad synes du selv?
  • Hvad vil du selv?

Det er ikke så underligt, at spørgsmålene forekommer mere komplekse end som så, for hvordan skal vi kunne kende os selv, kunne udtale os fra dette selv, hvis vi aldrig er i kontakt med det inderste væsen – de instinkter, der kender svaret.
Alt for ofte agerer vi publikum til vores eget liv, vi er ikke helt tilstede og nærværende, hvilket afstedkommer negative følelser som frustration, stress og desperation.
Samtidig er det således, at intet må gøre ondt, vi tillader os ikke at føle de følelser som vrede, frustration og fortvivlelse, der egentlig er symptomerne på vores eget fravær i os selv.

Hvordan kan vi så komme til stede i os selv, finde vores inderste væren og blive et rodfæstet menneske?
Gennem selvopdagelse kan vi komme til at mærke os selv og derved finde ind i vores egen autenticitet – indtil vores egen værdighed. Flytte vores opmærksomhed fra det, der appellerer til at præstere og lave om på os selv, til det vi i virkeligheden er og evner med fornøjelse.

Den indre videnskab er et udtryk for essensen af vores oprindelige kompetencer som menneskelige individer. Og ved at genopdage, anerkende og skærpe disse kompetencer, opdyrker vi vores fundament som menneske.

Til de oprindelige kompetencer kan regnes:

Bevidstheden: Stilhed – pausen mellem tankerne.
At observere tankerne objektivt uden vurdering eller tilknytning.
Meditation – at mærke indad.

Åndedrættet: Opmærksomhed på vejrtrækningen.
Angst påvirker åndedrættet opad.
At bringe åndedrættet ned til under navlen.
Vi kan ændre vores tilstand, skabe kontakt til os selv – komme til stede gennem bevidsthed på åndedrættet.

Hjertet: Åbenhed, empati, nærvær, venlighed, tillid, uskyldighed, i det hele taget følelsernes funktion.
At holde af og blive holdt af.
Det er de udadgående følelser, der nærer ens kerne.

Kropskontakten: At mærke kroppen og dens funktioner.
Balancen i bevægelsen, jordforbindelse og tyngdepunkt.
Berøring og accept af kroppens forskellige dele.

Kreativiteten: Spontanitet – leg – dans – musik – male - ect.
Coach med speciale i forandringsprocesser Eva Dyrholm - 3250 Gilleleje - - Telefon: 40 117 306

Supersolid