Rejsen

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Enneagrammet

Enneagrammet - til udviklingsprocesser

Samtaler med udgangspunkt i Enneagrammets 9 personlighedstyper

Er du bevidst om motiverne for din adfærd, dine tanker og dine kommunikationsmønstre?

Enneagrammet er en beskrivelse af 9 forskellige menneskelige grundantagelser og værdibeskrivelser. Alle mennesker rummer disse antagelser og værdier, der fx dækker over det at være elsket, det at få anerkendelse, det at føle sig sikker, det at have tillid etc. Via Enneagrammet får du en række forklaringer på , hvorfor vi opfører os, som vi gør. Enneagrammet tager udgangspunkt i de essentielle værdier og overbevisninger, som er styrende for vores tanker, kommunikationsform og adfærd.

Gevinsterne ved at lære Enneagrammet at kende er mange, hvor den grundliggende ide er, at selvindsigt hjælper. Hvis du fx som forældre, leder, kollega ikke kender dig selv, hvordan skulle du så kunne have indsigt i andre, skabe tillid eller løse konflikter. Kort sagt giver Enneagrammet dig indsigt i dine egne og andres motiver samt en større accept og forståelse.

Her kan du læse mere om Enneagrammet 9 personlighedstyper.

 Coach med speciale i forandringsprocesser Eva Dyrholm - 3250 Gilleleje - - Telefon: 40 117 306

Supersolid